قائم مقام رئيس سازمان بهزيستي کشور در امور مشارکتهاي مردمي گفت : خلاء هاي فرهنگي موجود در جامعه موجب شده تا بهزيستي هزينه هاي سنگيني را متحمل شود؛ اولين ياري رسان و مددکار اجتماعي حضرت علي (ع) بودند که با کمک به يتيمان و نيازمندان در رفاه زندگي همنوعان خود مشارکتي خداپسندانه داشتند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان”عبدالرحيم شهسواری” در سفر خود به استان کرمان که به بهانه برگزاري دوره آموزشي کشوري «نقش مشارکتها در توانمند سازي» انجام شد ، با بيان اينکه بهزيستي به عنوان يک نهاد تخصصي و حمايتي در معرفي ارائه خدمات خود به جامعه هدف مظلوم واقع شده است افزود: خدمت رساندن به اقشار ضعيف جامعه توسط بهزيستي بهترين حرفه به حساب مي آيد که با برنامه ريزي و ساماندهي کارشناسان و مسئولين بهزيستي اين روند خدمت رساني به جامعه هدف صورت مي گيرد.

وي سازمان بهزيستي را يک نهاد خوش نام در فعاليت هاي اجتماعي کشور دانست و اظهار کرد : دليل خوش نامي اين سازمان ، اعتماد گروههاي مختلف جامعه است که از طريق بهزيستي خدمات تخصصي و حمايتي دريافت مي کنند.

قائم مقام رئيس سازمان بهزيستي کشور در امور مشارکتهاي مردمي افزود: عليرغم همه اقداماتي که از سوي اين نهاد صورت مي گيرد وظيفه اصلي و رسالت مهم بهزيستي جهت دادن به ارگانها و دستگاههاي ديگر در مسائل مختلف اجتماعي مي باشد.

وي با تاکيد براين که بهزيستي سازماني است که اقداماتش معلول يکسري نارسايی ها و کوتاهي هاي دستگاههاي ديگر مي باشد گفت : عدم برنامه ريزي برخي دستگاهها موجب شده تا بهزيستي با مشکلات فراواني مواجه شود و مأموريتها و وظايف متعددي برعهده اش قرار گيرد.

“حجت الاسلام والمسلمين شهسواري” ادامه داد : متاسفانه خلاء هاي فرهنگي موجود در جامعه گريبانگير بهزيستي شده و موجب شده تا هزينه هاي سنگيني را اين نهاد متحمل شود.

وي با بيان اينکه بايد به مسئولين و جامعه ياد آور شويم که سهم بهزيستي از معضلات و آسيب هاي اجتماعي برنامه ريزي و سياست گذاري است نه صرف سرويس دهي به افرادي که ثمره ي عدم برنامه ريزي و فرهنگ سازي در مسايل و معضلات اجتماعي مي باشند.

وي ارايه سياست هاي کلان در بحث اعتياد ، ناهنجاريهاي اجتماعي ، پيشگيري از معلوليتها و بسياري از مسايل ديگر را برعهده بهزيستي دانست و اظهار داشت : حضور بهزيستي در سياستگزاريهاي اجتماعي کشور و مسايل فرهنگي موجب خواهد شد تا ورودي افراد به سازمان کنترل شود.

قائم مقام رئيس سازمان بهزيستي کشور در امور مشارکتهاي مردمي برون سپاري بسياري از خدمات به افراد متقاضي خدمت به جامعه هدف بهزيستي و خيرين با نظارت بهزيستي را اقدامي بر شمرد که مي تواند فرصت حضور مسئولين بهزيستي را به سمت برنامه ريزي دقيق و علمي براي سياستگذاري در بخشهاي اجتماعي کشور سوق دهد.

وي در پايان با اشاره به برگزاري دوره آمو زشي «نقش مشارکتها در توانمند سازي جامعه هدف » را فرصتي براي تبادل اطلاعات و فراگيري آموزشهاي لازم درجهت جذب مشارکتها دانست وگفت : آموزش مهمترين رکن حرکت انسانهاست که بشر را از خطا و اشتباه باز مي دارد.

صادق زاده سرپرست اداره کل بهزيستي استان کرمان نيز با اشاره به اينکه خدمات بهزيستي بايد برنامه ريزي و مديريت ارايه خدمات تخصصي در جامعه باشد افزود :گستردگي خدمات و تعداد زياد افراد تحت حمايت بهزيستي نشان از نقش مهم اين سازمان در جامعه دارد.

وي نقش مشارکتهاي مردمي در توانمند سازي مددجويان بهزيستي را مهم ارزيابي کرد و اظهار داشت : استفاده از خيرين ،واگذاري خدمات به بخش خصوصي مي تواند بهزيستي را در ارايه خدمات تخصصي و توانمند کردن مددجويان ياري کند.

صادق زاده گفت : براي جذب مشارکتهاي مردمي ارايه آموزشهاي لازم کمک مي کند تا در اين مسير موفق تر عمل کنيم و جامعه هدف را به سمت توانمند سازي هدايت کنيم.

گفتني است اين دوره آموزشي به مدت 2 روز به ميزباني بهزيستي استان کرمان و به مدرسی “عليرضا وحيدزاده” مدرس دانشگاه برگزار شد.