دکتر موسوی چلک در سفر یکروزه خود به کرمان با حضور جمع کارشناسان اجتماعی بهزیستی کرمان با اشاره به تنوع آسیب های اجتماعی در کشور گفت : متاسفانه در دهه اخیر سر ریز در حوزه اجتماعی مشهودتر شده و نگرانی را در کشور ایجاد کرده است .
مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه اگر برای آسیب های اجتماعی موجود تدبیری نیندیشیم دچار مشکل جدی می شویم ، افزود: بحران سالمندی ، مشکلات خانوادگی ، تغییر نقش های افراد در دنیای امروز ، جابجایی ارزشها و بسیاری از مسایل دیگر اجتماعی موجب شده تا در کلان کشور برای ورود به مسایل اجتماعی هراس داشته باشیم .
وی دلیل هراس در ورود مسایل اجتماعی کشور را عدم مطالبه گری دانست و افزود: عدم مطالبه گری درحوزه اجتماعی موجب شده تا سازمانهای اجتماعی سازمان پرسشگری نباشند.

دکتر موسوی چلک با بیان اینکه برنامه های ما همیشه از مسائل اجتماعی که با آن مواجه ایم عقب تر بوده اند  افزود: بسیاری از خدماتی که سازمان اجتماعی چون بهزیستی ارائه می نماید بواسطه عدم انجام وظایف دستگاههای دیگر است که موجب شده تا ورودی به بهزیستی به عنوان مثال در بحث معلولیت ها آمار بالایی باشد.
این مدرس دانشگاه نگرانی امروز کشور در بحث مسایل اجتماعی را ورود آسیب های اجتماعی به سمت کودکان عنوان کرد و خاطر نشان کرد : عدم تسلط بر فضای مجازی و جذابیت های فضای مجازی موجب شده تا کودکان و زنان ما دچار تهدید جدی در مسایل جنسی شوند.
مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور خلق شادی در جامعه را یکی از راههای مبارزه با آسیب های اجتماعی دانست و گفت : برنامه ریزی رسانه ملی در مواجه با                  رسانه های بیگانه موجب خواهد شده تا در مقابله با مسایل اجتماعی اقدامات بهتری انجام دهیم.
دکتر موسوی چلک گفت : باید رسالت خود در قبال تقویت هویت فرهنگی را به سرانجام رساند.
وی تغییر رویه ارایه خدمات شهرداریها از خدمات شهری به سمت خدمات اجتماعی را راهی دیگر برای تقویت حوزه سلامت اجتماعی بیان کرد و افزود: برای حوزه سلامت اجتماعی باید هزینه صرف کرد و با استفاده از تمام ظرفیت ها و حضور خود مردم به سمت سلامت اجتماعی پیش رفت .
این مدرس دانشگاه با تاکید بر مد نظر قرار دادن مسئولیت های اجتماعی و مطالبه گری های اجتماعی برای کاهش آسیب ها افزود: با توجه به اینکه حوزه اجتماعی درحال حاضر سوار بر کشور است باید شهرهای اجتماعی را در ایران داشته باشیم .
وی اولین شهر الگوی اجتماعی را سبزه وار عنوان کرد و گفت : اگر شهر اجتماعی داشته باشیم شهروند اجتماعی سالم ، مسئولیت پذیر و مطالبه گر خواهیم داشت و در نهایت حقوق اجتماعی در جامعه نهادینه می شود.
گفتی است دکتر موسوی چلک مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردم نهاد ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور در سفر یک روزه خود به استان کرمان با برگزاری نشست های مختلف با مسئولین استان از جمله بهزیستی به بحث و بررسی درخصوص مسایل اجتماعی استان از جمله آسیب های اجتماعی و اعتیاد پرداخت .