به مناسبت هفته قوه قضائیه دادستان و معاونین دادگستری کرمان به همراه مدیرکل بهزیستی و معاون توانبخشی از سرای سالمندان محمد مرسل بازدید نمودند

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در جریان این بازدید مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به جمعیت 7درصدی سالمندی در استان گفت : در حال حاضر تعداد 5 مرکز نگهداری و 1 مرکز روزانه در استان کرمان دائر است که در مجموع به 250 نفر خدمت می دهند و در مرکز محمدمرسل 54 نفر نگهداری می شوند
دادخدا سالاری دادستان کرمان و معاونین دادگستری در دیدار با سالمندان مرکز و اهداء گل از آنان دلجویی نمودند همچنین در این بازدید معاون دادستان از خدمات بهزیستی و پرسنل مرکز قدردانی نمود و با حضور بر مزار حاج ماشاءاله شیوخ بنیان گذار سرای سالمندان و قرائت فاتحه یاد و خاطره او را گرامی داشتند