دوره آموزشی «نظارت و ارزیابی»و «شیوه های چگونگی سنجش اثر بخشی فعالیتهای سازمانی »با حضور مدیر کل سازمان بهزیستی – معاون اداره کل بازرسی استان – کارشناس گروه نظارت بهزیستی کشور – معاونین – روسای ستادی و کارشناسان رابط شهرستانها برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان :اعظم عرب زاده رئیس دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی استان ارتقاء دانش کارشناسان را از مهمترین اهداف برگزاری دوره ذکر کرد و گفت : برای عملیاتی شدن برنامه های سازمانی این دوره های آموزشی برگزار می شود .
عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه دارا بودن برنامه منسجم و مبتنی بر هدف برای انجام نظارت های اصولی ضروری است ; گفت : همکاری کارشناسان دستگاه های نظارتی میتواند ما را در تحقق درست ماموریت ها یاری نماید.
وی آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و دانش کارشناسان را پیش زمینه موفقیت در اجرای برنامه ها و انجام نظارت های دقیق دانست و افزود: با توجه به تعدد ماموریت های سازمانی نحوه ارائه خدمات باید به دقت مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
صادق زاده در ادامه گفت : بهره مندی از تجارب و دانش اساتید ضمن آشنایی کارشناسان با اصول و قوانین نظارتی و فرآیند انجام نظارت ها را سهولت بخشیده و باعث ارائه خدمات درست و به موقع به جامعه می شود.
ابراهیمی نماینده دیوان محاسبات در بهزیستی استان کرمان با اشاره به تنوع و تعدد وظایف در بهزیستی گفت: دیوان محاسبات با درک سختی کار در بهزیستی سعی نموده با مجموعه کارکنان بهزیستی همراهی و همکاری درستی داشته باشد.
حمزه ای معاون نظارت و بازرسی استان با بیان اینکه نظارت و ارزیابی مختص یک سازمان نیست ; اظهار داشت : نظارت باید از درون سازمان آغاز شود و مدیران در کنار هدف گذاری و برنامه ریزی موظف به طراحی و اجرای برنامه های نظارتی و کنترل امور هستند.