سلیمانی دبیر شورای اطلاع رسانی سازمان بهزیستی کشور که بمنظور شرکت در جلسه شورای اداری بهزیستی به کرمان سفر کرد گفت : فعالیت های بهزیستی کرمان در سطح کشور براساس ارزیابی های صورت گرفته قابل تقدیر و جز و پنج استان برتر کشور می باشد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی کشور درجمع بندی ، ارزیابی و بررسی فعالیت های بهزیستی در سراسر کشور همواره براساس شاخص های علمی تعیین شده ، عملکرد استانها را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد افزود: تیم جدید مدیریت در بهزیستی کرمان ، که متشکل از مدیر ، معاونین و روسای شهرستانهاست همواره در کشور سر آمد دیگر استانها بوده و ارتباط بهزیستی کرمان با مجموعه سازمان و وزارتخانه نشان از صاحبنظر بودن این تیم درانجام اهداف و مأموریت های تعیین شده بهزیستی می باشد و همواره از این تیم به عنوان افراد کار آمد ، مجرب و متخصص یاد می شود .

سلیمانی ضمن تقدیر از پرسنل بهزیستی پیام معاون وزیر رئیس سازمان بهزیستی کشور را در جلسه شورای اداری بهزیستی کرمان را قرائت نمود.