یازدهمین جشنواره مسابقات توانخواهان دختر و پسر با هوش میانی در رشته های ورزشی دو ومیدانی و تنیس روی میز به مدت یک هفته در بابلسر برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دوره از مسابقات دختران و پسران با کسب دو مدال طلا و یک برنز قهرمان شدند و پسران با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره به مقام سوم دست یافتند
در گروه دختران مریم ابوا لفتحی در رشته دو میدانی در دو 200 متر و 400 متر موفق به کسب دو مدال طلا و اعظم غضنفری در رشته تنیس روی میز موفق به کسب مدال برنز شد
در گروه پسران علی کدخدایی دهنویی در رشته دو 800 متر مقام دوم و در دو 1500 متر مقام سوم را کسب نمود