جلسه مشورتی ، تصمیم گیری مدیر شعب بانک ملت با مدیرکل و معاونین بهزیستی استان کرمان یکشنبه 3 مردادماه در محل بهزیستی استان کرمان با هدف بررسی زمینه های همکاری برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این جلسه که با هدف بررسی زمینه های همکاری برگزار شد عباس صادق زاده تعامل و همراهی بانک ملت در انجام مسئوولیتهای اجتماعی را ستودوگفت : باتوجه به همکاری های قبلی ، مدیران و کارکنان بانک ملت با حیطه وظایف و مسئوولیتهای سازمان بهزیستی آشنایی دارند و این شناخت و آگاهی از جامعه هدف قطعاً مسیر تعامل و همکاری را تسهیل         می نماید.
در ادامه سبزواری مدیر شعب بانک ملت استان کرمان برای هرگونه همکاری و به انجام رساندن مسئوولیت اجتماعی بانک ملت در قبال خانواده بهزیستی اعم از افراد و خانواده های تحت حمایت و کارکنان اعلام آمادگی نمود
لازم به ذکر است زمینه های همکاری در جلسات تخصصی تر بررسی و تصمیم گیری می شود دراین جلسه مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اهداء لوح تقدیر از همکاری بانک ملت قدردانی نمود.