در آستانه فرا رسیدن هفته بهزیستی استاندار کرمان با حضور در جمع  صمیمی فرزندان بی سرپرست مرکز دیلمقانی روزه خود را با این کودکان افطار نمود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،در این دیدار علیرضا رزم حسینی از همه افرادی که مسئول امر خیر هستند خواست تا خدماتی که توسط خیرین می رسد را بهبود و توسعه دهند .
وی با تأکید بر اینکه باید در مجموعه نگهداری از کودکان بی سرپرست و یتیم چون دیلمقانی باغ و گلستانی ایجاد شود که بچه ها نهایت استفاده از آن را ببرند گفت : باید ارایه آموزشها به کودکان و افراد ساکن در این گونه مراکز متناسب با روشهای جدید و جایگزین آموزشهای سبک قدیم انجام شود .

مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز در ادامه این دیدار با اشاره به اینکه نیّت واقف تربیت بچه ها می باشد لذا باید تلاش کرد تا نیات واقف میسور شود، یادآور شد: از نظر علمی اگر  همه  امکانات تربیتی در یک محیط تجمع نماید ، تربیت صحیح اتفاق نمی افتد زیرا فرزندان بایستی با حضور در جامعه سرد و گرم مسایل اجتماعی را تجربه کنند .
عباس صادق زاده با تاکید براینکه تجمع بیش از 25 نفر در یک مرکز مشکلات عدیده ای را بوجود می آورد، گفت: فرزندانی که در مراکز شبه خانواده و بصورت علمی اداره می شوند در عرصه های مختلف جامعه موفق تر و مستقل تر در جامعه حضور دارند.
وی افزود : بر اساس تحقیقات فرزندانی که به شیوه علمی تربیت می شوند تنها 10 درصد آنان نیاز به حمایت مجدد دارند و این در حالی است که درصد نیاز به حمایت در فرزندانی که بصورت تجمعی و اردوگاهی زندگی می کنند 30 درصد است.
وی باتأکید براینکه باید برای توانمند کردن و استقلال فرزندان با رویکرد شبه خانواده و با تعداد کم برنامه ریزی کرد، افزود: ساختمان این مجتمع این آمادگی را بلحاظ فضا و امکانات دارد تا بچه ها به صورت پنج تا شش نفره با یک مادر ( به صورت شبه خانواده) در چند خانه زندگی کنند .