سالمندان وابسته و تخت گرای تحت حمایت بهزیستی شهر کرمان در آینده نزدیک با اجرای طرح مراقبت در منزل ، مراقبت می شوند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان با بیان مطلب فوق در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی سالمند گفت : مقدمات اجرای طرح در حال فراهم شدن است که براساس آن با انتخاب مراقبین و ارائه آموزشهای سه هفته ای با ایشان ، این افراد بصورت سه روز در هفته و هر روز بمدت 3 ساعت با حضور در محل  سکونت سالمند وابسته و تخت گرای تحت حمایت بهزیستی در شهر کرمان ، خدمات مراقبتی نسبت به این سالمندان ارائه می نماید. دکتر عباسی افزود: هم اکنون در مرحله راه اندازی مرکز مورد نیاز و انتخاب مراقبین جهت برپایی دوره آموزشی هستیم که انشاالله پس از طی مراحل لازم در آینده نزدیک این طرح در شهر کرمان اجرایی می شود.
مدیرکل بهزیستی در ادامه گفت : هم اکنون تعداد 2320 سالمند تحت حمایت بهزیستی استان هستند و 5 مرکز ویژه سالمندان خدمات لازم را به این گروه از افراد جامعه ارائه می دهند.
وی خاطر نشان کرد : کلیه خدمات توانپزشکی شامل : فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی و… ، پرداخت کمک هزینه درمان ، تحویل وسایل کمک توانبخشی ، ارائه خدمات اجتماعی ، حمایتهای مالی و بیمه ای و… از جمله اقداماتی است که بهزیستی نسبت به سالمند تحت حمایت خود انجام می دهد.
دکتر عباسی افزود : با راه اندازی تیم سیار خدمات دهی به سالمندان در منزل ، تعداد 80 سالمند از خدمات این تیم در منزل بهره مند شده اند.