فرماندار کرمان در دیدار با مدیرکل و مدیر بهزیستی شهرستان کرمان بر هرگونه همکاری با فرمانداری ، بخشداری و دهیاران با بهزیستی تاکید نمود
بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دیدار توحیدی فرماندار کرمان ضمن تبریک هفته بهزیستی از تلاشها و خدمات انجام شده در عرصه رفاه اجتماعی قدردانی نمود.

توحیدی در ادامه اظهار داشت باتوجه به وجود سرمایه های انسانی توانمند در حوزه بهزیستی برنامه ریزی و اجرای شیوه های نوین و کاربردی در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی لازم و ضروری است .
ایشان در ادامه خواستار توجه ویژه بهزیستی شهرستان کرمان به موضوع آسیبهای اجتماعی شد و  و گفت نظر فرمانداری ، بخشداری و دهیاران برای همکاری در اجرای برنامه ها بهزیستی است و در حوزه مسائل اجتماعی و معلولیتها  برتسریع در تکمیل پروژه های نیمه تمام تاکید نمود.
عباس صادق زاده مدیرکل بهزیتی استان کرمان نیز در این دیدار ضمن اشاره به رسالت ذاتی بهزیستی در حوزه مسائل اجتماعی علاوه بر مشارکت اجتماعی مشارکت عوامل اجرایی در فرماندار ی ها را در کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی ضروری دانست .
در ادامه محمود منصوری مدیر بهزیستی شهرستان کرمان پرداختن به دوره کودکی و تربیت و آموزش صحیح خرسالان را یکی از عوامل اساسی کنترل و کاهش آسیبها ذکر نمود و گفت : بنابراین باید شرایط لازم برای استفاده همه کودکان واجد شرایط برای بهره مندی از این آموزشها و در نتیجه پیشگیری از بحرانهای اجتماعی فراهم نمود.