مدیر کل بهزیستی استان کرمان به همراه مختارجلالی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از مرکز آموزشی خدمات بهزیستی امید ماه تاج کرمان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این بازدیدعباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه افزایش دانش کارکنان مراکز تحت نظارت از طریق آموزش های مرکز آموزشی خدمات بهزیستی امید ماه تاج ، خدمات این مراکز در حوزه های چون کودک و نوجوان – معلولیت ها بهبود می بخشد.

مختار جلالی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی کشور نیز دراین بازدید تشکیل و گسترش این گونه مراکز آموزشی را  ضروری دانست و بر حمایت بیشتر و گسترش امکانات سخت افزاری و توان علمی این مراکز تاکید کرد.

در ادامه از بخش های مختلف مرکز نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی زیر 14 سال فیاض بخش با مدیریت موسسه خیریه مشیز بازدید و مددکاران و مربیان مرکز در هر بخش به نحوه خدمت رسانی را توضیح دادند.