به مناسبت هفته بهزیستی، فرماندار ، رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر به همراه رئیس بهزیستی شهرستان با حضور در کمپ ترک اعتیاد اندیشه پویا ضمن بازدید با مدیر کمپ دیدار و گفت وگو نمودند

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان انار دراین دیدار طباطبایی فرماندار انار بعداز بازدید از بخش های مختلف کمپ ترک اعتیاد و بررسی نحوه فعالیتهای انجام شده و گفت وگو با رهجویان مقیم مرکز در سخنانی گفت : انجام آموزش مهارتهای زندگی و خدمات مشاوره ای در توان افزایی و تضمین بازگشت موفق افراد به زندگی و خانواده ضروری است و بر پی گیری رفع مشکلات مرکز و رهجویان تاکید نمود