مدیر کل بهزیستی استان کرمان با حضور در بهزیستی شهرستان کرمان در جلسه خیرین و روسای مراکز تحت نظارت شرکت ، در پایان با تعدادی از مددجویان ملاقات و نسبت به رفع مشکلات آنان  دستورات لازم راصادر نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده ضمن بازدید از بخش های مختلف اداره بهزیستی شهرستان کرمان در جلسه خیرین و روسای مراکز تحت نظارت  بهزیستی پیرامون جلب مشارکت ها در ماه مبارک رمضان گفت و گو نمود .