نشست شورای سالمندان با حضور مدیر کل بهزیستی استان کرمان ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری ، معاون توانبخشی بهزیستی  و اعضاء شورای سالمندان در استانداری کرمان برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان : عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی گفت :آگاه کردن جامعه نسبت به سالمندان و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اجتماعی مطلوب، با حفظ احترام و کرامت به قشرسالمند جامعه باید در دستور کار دستگاهها قرار گیرد.

وی در این نشست با بیان اینکه سالمندان گنجینه های اطلاعاتی کشور محسوب می شوند ؛ گفت : سالمندی جایگاه ویژه ای در جامعه دارد چراکه می توان  از اطلاعات و تجارب این افراد در پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه استفاده کرد .

ایشان با اشاره به رشد جمعیت سالمندی در کشور  اظهار داشت : توجه ویژه علمی و داشتن برنامه هایی در راستای ارتقاء سلامت روحی – روانی سالمندان می تواند جامعه را از آسیب های ناشی از رشد سالمندی نجات  دهد.

صادق زاده افزود: برای خدمت به سالمندان بهترین روش استفاده از تجربیات آنان است و باید برای بهره مندی از این تجربیات و مهارتهای با ارزش برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد یا  N.G.O ها گفت : تشکلهای مردم نهاد نه تنها بهترین وسیله برای وصول مطالبات سالمندان می باشند ، بلکه می توان از این ظرفیت ها برای رفاه حال سالمندان در زمینه های مختلف بهره برد و مرکز جامع توانبخشی بهزیستی کرمان برای هر گونه همکاری در این زمینه آماده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، با اشاره به راه اندازی خط زندگی  سالمندی تصریح کرد : این خط غیر از ارائه خدمات پزشکی به سالمندان ، مشکلاتی که در خانه و زندگی داشته باشند با حمایت های مالی و معنوی حل و فصل می شود .

در ادامه علیرضا اسدی معاون توانبخشی  بهزیستی استان با اشاره به پیش بینی های انجام شده مبنی بر راه انداز مرکز تحقیقات سالمندی ، گفت : هدف از راه اندازی این مرکز بررسی های علمی در مورد سالمندی و ارائه خدمات تخصصی است .

وی با بیان اینکه توسعه فرآیند توانمندسازی سالمندان ضروری است اظهار داشت : سالمندان برای گذران دوره سالمندی سالم به مراقبت ، پرستاری و خدمات مددکاری – روانشناسی مناسب نیاز دارند که وجود این مرکز تحقیقاتی می تواند این نیازها را به طور تخصصی برآورده کند.

در ادامه با بررسی مصوبات جلسه قبلی هریک از اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و مصوبات جدید نهایی شد.