جلسه شورای سالمندان با حضور مدیرکل بهزیستی ، مدیر کل اجتماعی – فرهنگی استانداری  و جمعی از مدیران عضو شورای سالمندی در محل دفتر سیاسی – امنیتی – اجتماعی استانداری کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی  با بیان اینکه جمعیت سالمندی در کشور رو به رشد می باشد اظهار داشت : برای امنیت و رفاه حال سالمندان باید ایده و برنامه های مناسبی داشته باشیم .

صادق زاده با اشاره به استخراج آمار سال 95 و رشد جمعیت سالمند کشور از 7/6 %به 8 % گفت : آگاه سازی جامعه از روند رو به رشد جمعیت سالمند کشور و همچنین توجه به نیازهای آنان  بسیار مهم می باشد .

وی سیاست های مناسب سازی در راستای ارتقاء سلامت جسمی و اجتماعی سالمندان را مهم دانست و گفت : با همکاری و تعامل بهزیستی ،شهرداری و علوم پزشکی می توانیم در تکریم سالمندان  و برطرف کردن نیاز های آنان گام های موثری برداریم .

وی با تاکید بر مناسب سازی اماکن عمومی بیان کرد : برای حضور هرچه بیشتر سالمندان در جامعه ، رضایت و بهبود کیفیت زندگی  آنان شهرداری ها باید مناسب سازی اماکن را در دستور کار خود قرار دهند .

زهرا موسی پور مدیر کل امور اجتماعی – فرهنگی استانداری با اظهار نگرانی از رشد جمعیت سالمندی در کشور گفت : طی یک دوره 5ساله جمعیت ایران پیرتر شده که رشد سالمندی به برنامه ریزی دقیق و ایجاد فرهنگ صحیح در در موضوع سالمندان و برخورداری از زندگی سالم نیازمند است  .

مدیر کل امور اجتماعی – فرهنگی استانداری خاطر نشان کرد : بیش از 10% جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند و این در حالی است که جمعیت 15 تا 21 سال با رشد 4/6% مواجه است و 30 تا 64 سال رشد 5/5 % را تجربه می کند و همچنین میانگین سنی از 1/28به 1/31 رسیده است .

در این جلسه علاوه بر برنامه ریزی برای برگزاری هفته سالمند ، هریک از سازمان ها گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کردند