جلسه شورای معاونین با حضور مدیر کل ، اعضاء شورای معاونین وکارشناسان فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور در محل دفتر مدیریت بهزیستی  کرمان استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی  کرمان با تشکر از حضور کارشناس مسول برنامه ریزی و تحول اداری سازمان بهزیستی کشور در استان گفت : با توجه به مسئولیت سازمان بهزیستی از یک سو و تعدد ناهنجاری های اجتماعی از دیگر سو باید مداخلات و  برنامه ریزی علمی باید سرلوحه امور قرار گیرد.  

وی با تشریح ویژگی های اقلیمی استان کرمان گفت: فاصله شمالی تا جنوبی ترین شهرهای استان کرمان حداقل 900 کیلومترمربع است و جنوبی ترین شهرستان تا مرکز استان 600 کیلومتر مربع فاصله دارد که وجود فقر و خرده فرهنگ های خاص در این شهرستان ها باعث بروز  رخدادها و مسائل اجتماعی متعدد شده است .

صادق زاده استفاده از ظرفیت های سازمانی برای کاهش آسیب های اجتماعی را ضروری دانست و بیان کرد: برای محرومیت زدایی و ارتقاء فرهنگ جامعه به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته باید زمینه مداخلات  و مدیریت کاربردی را فراهم نمائیم.

ایشان با اشاره به آسیب خیز بودن استان کرمان عنوان کرد : وظیفه سازمان بهزیستی در مناطقی که دارای مشکلات اجتماعی – فرهنگی خاص هستند  ، بسیار سنگین تر است .

امین پور آزرم کارشناس تحول اداری سازمان بهزیستی کشور  : هدف از حضور تیم های فناوری اطلاعات شامل برنامه ریزی و تحول ادرای دراستان ها را آشنایی با  ظرفیت ها و ساختارهای موجود و مسائل و مشکلات دانست و گفت :  برنامه ریزی ، تحول اداری و بهره وری از ساز و کارهای مهم برای تحقق اهداف سازمانی است .

وی با بیان اینکه وجود بیش از 189 ماموریت سازمانی ، برنامه ریزی را دچار چالش کرده است ، گفت در بخش تحول اداری با بررسی و بازبینی وظایف و اختیارات سازمانی ، ماموریت ها با هدف بهینه سازی و ارتقاء کیفی خدمات کاهش می یابد .

ابوالفضل شعبان پور کارشناس تحول اداری سازمان بهزیستی کشور  با بیان اینکه بازدیدها ، نوعی برنامه ریزی است برای آینده اظهار داشت :  حضور در استان ها باعث می شود علاوه بر آشنایی با فرهنگ و وضعیت اجتماعی استان ها در برنامه ریزی ها تعادلی برقرار شود تا همه از تحول اداری بهره مند شوند .