جلسه هم اندیشی تدوین سند چشم انداز ده ساله سلامت اجتماعی استان کرمان باحضور نماینده سازمان بهداشت جهانی (WHO ) – رئیس دانشگاه علوم پزشکی – سایر اساتید آینده پژوهی در محل دانشکده آینده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،در این جلسه عباس صادق زاده با بیان و تشریح ماموریت ها و وظایف سازمان بهزیستی در حوزه مسائل اجتماعی گفت : ورود به حوزه آسیب های اجتماعی و پیشگیری ، کنترل و مدیریت این آسیب ها از وظایف بهزیستی می باشد .

وی با اشاره به ویژگی شهرها ، مناطق و کشورهای در حال توسعه اظهار داشت : آسیب های یا تبعات ناشی از گذران فرآیند توسعه از ویژگی های مناطق در حال توسعه است که استان کرمان نیز به دلیل قرار گرفتن در این فرآیند بی تاثیر از تبعات ناشی از توسعه یافتگی نیست .

صادق زاده با تشریح پی آمدهای توسعه یافتگی ، افزود : علاوه بر پی آمدهای ناشی از این توسعه یافتگی ، همجواری با مرزهایی که ترانزیت مواد مخدر است نیز به بروز آسیب هایی دامن زده است که مهمترین این پدیده ها اعتیاد به مواد مخدر است که در نتیجه این بیماری خود به وجودآورنده آسیب های اجتماعی دیگری است .

وی با اشاره به وظایف سازمان بهزیستی در اجرای برنامه های علمی و تخصصی برای پیشگیری از بروز این آسیب ها ، گفت : برای پیشگیری ، کنترل و مدیریت این آسیب های بهزیستی نقشه راه سلامت اجتماعی استان را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهیه و تدوین می کند .

مدیرکل بهزیستی استان کرمان امکان ورود علمی و با برنامه به حوزه آسیب های اجتماعی را از ویژگی های نقشه راه سلامت اجتماعی استان کرمان دانست و گفت : با عملیاتی شده این نقشه  شرایط بهتر زیستن را برای افراد جامعه فراهم مشکلات معمول و طبیعی اجتماعی با روش های علمی حل وفصل می شود .

بلاچت نماینده سازمان بهداشت جهانی WHO  با ابراز خوشنودی و خرسندی از تولید این طرح جامع با همکاری بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت : WHO آماده همکاری برای اجرای این طرح می باشد.

وی با جالب دانستن ، آینده نگری و برنامه ریزی برای 10 سال آینده مسائل اجتماعی در کرمان توسط بهزیستی، افزود: طرح های علمی و با برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت که ضامن تامین آرامش روانی و  اجتماعی مردم است و روش های پیشگیرانه صحیح را به کار می برد می تواند حتی در مراکز آموزشی و اجتماعی  سایر کشورها نیز مورد ارزیابی و بهره برداری قرار گیرد .