برای نهادینه کردن انجام مشاوره و خدمات روانشناختی علمی و اثر گذار علاوه بر تهیه محتوای تخصصی و برگزاری آموزش های لازم باید شیوه نامه های نظارتی صحیح برای ورود به تخلفات و کاستی های مراکز مشاوره طراحی شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، عباس صادق زاده  در جلسه هم اندیشی عملیاتی شدن تفاهم نامه همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره  با بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه بهزیستی بعنوان یک سازمان اجتماعی و مردمی با مشکلات و گرفتاری های مردم آشنا می باشد اظهار داشت : گسترش خدمات روانشناختی و مشاوره ای می تواند به پیشگیری از انواع آسیب های و مشکلات اجتماعی منجر شود.

وی ارتقاء سطح سلامت روان آحاد جامعه ، سامان دهی و اعتبار بخشی به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی در سطح استان ، گسترش نفوذ خدمات روانشناختی به مناطق محروم ، بخش ها ، روستاها را از مهمترین محور های همکاری با سازمان نظام روانشناسی ذکر کرد و گفت : با توجه به ظرفیت دو طرف تفاهم نامه باید روش ها و راهکارهای جدید در رفع نیازهای مشاوره ای و روانشناختی خانواده ها طراحی شود.

صادق زاده با اشاره به اینکه تائید صلاحیت حرفه ای و تخصصی  متقاضیان تاسیس و اشتغال در مراکز مشاوره ، و اجرای برنامه های آموزشی از دیگر محورهای تفاهم می باشد؛ افزود : برای نهادینه کردن انجام مشاوره و خدمات روانشناختی علمی و اثر گذار علاوه بر تهیه محتوای تخصصی و برگزاری آموزش های لازم باید شیوه نامه های نظارتی صحیح برای ورود به تخلفات و کاستی های مراکز مشاوره طراحی شود.

 مهدی حسینی فرد رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان کرمان با مفید و ارزنده توصیف کردن تفاهم انجام شده ، گفت : سازمان نظام روانشناسی در تفاهم با بهزیستی در بسیاری از محورها ورود جدی و فعال داشته است.

وی از ورود سازمان نظام روانشناسی به حوزه نظارت و ارزیابی خدمات مراکز مشاوره ای خبر داد و اظهار داشت : سازمان نظام روانشناسی برای اولین بار در استان کرمان در حیطه تخلفات صنفی مراکز مشاوره ای وارد شده است.