جلسه ملاقات عمومی مدیر کل بهزیستی استان با مددجویان و توانخواهان چهارشنبه 12 اسفند ماه سالجاری در مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی امام علی (ع) برگزار شد.

 

عباس صادق زاده با حضور در بین مددجویان و توانخواهان متقاضی ملاقات با ایشان دیدار و گفتگو نمود و در جریان مسائل و مشکلات ملاقات شوندگان قرار گرفت.

لازم به ذکر است در خواستهای مددجویان و معلولین به حوزه های تخصصی و دفتر ارتباطات مردمی برای پی گیری و اقدام ارجاع شد.