در دومین روز از هفته بهزیستی نشست تخصصی معاونت توانبخشی بهزیستی استان کرمان با حضور مدیرکل بهزیستی ، معاون توانبخشی و کارشناسان حوزه توانبخشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،دراین نشست که حول محور هفته بهزیستی و برنامه های پیش رو در این هفته برگزار گردید صادق زاده طی سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع صمیمی همکاران این حوزه بر مسئله اهمیت چابک سازی هرچه بیشتر سیستم تأکید نمود و عنوان داشت جهت نیل به این هدف لازم است که برنامه ریزی تخصصی و فنی وجود داشته باشد که یکی از بهترین راههای دستیابی به این مهم برگزاری همین نشستهای تخصصی در حوزه است.

وی با اشاره به توانمندی و فعالانه عمل کردن حوزه توانبخشی در همه ادوار مدیریتی،این حوزه را یکی از قابل دفاع ترین حوزه ها به لحاظ نحوه عملکرد بسیار مطلوب آن دانست و تأکید کرد : این حوزه دارای کمترین نوسان عملکرد بوده است و از طرفی حضور کارشناسان صاحب نظر و توانمند دراین حوزه خود موجب افزایش انتظارات از این حوزه توانمند گردیده است .
مدیر کل بهزیستی بهزیستی افزود : اکنون که فرصت مناسبی جهت برنامه ریزی دقیق و مدون برای چابک سازی هرچه بیشتر این حوزه بوجود آمده است که می طلبد حسب وظیفه از این فرصت استثنایی نهایت استفاده به عمل آید تا با ارائه خدمات مطلوب و مؤثر تر و استفاده از قابلیت سنجش فعالیتهای انجام شده در حوزه توانبخشی شاهد رضایتمندی هرچه بیشتر جامعه هدف باشیم چرا که بهترین گواه عملکردمطلوب یک سیستم در مرحله اول رضایت پروردگار و در نهایت گواهی جامعه هدف خواهد بود.
در ادامه کارشناسان و مسئولین حوزه فوق به بحث و تبادل نظر درخصوص دستور جلسه و موارد مطروحه معاون توانبخشی پرداختند.