فرزندان موفق شبه خانواده تحت حمایت بهزیستی استان کرمان به همراه معاون امور اجتماعی و کارشناس مسئول شبه خانواده با مدیر کل بهزیستی استان کرمان دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اظهار خرسندی از دیدار و گفت و شنود با فرزندان موفق و نخبه شبه خانواده بهزیستی استان گفت : در راستای استفاده از تخصص و دانش نخبگان باید تعامل و مشارکت آنان با سازمان های اجرایی در عرصه های مختلف  برقرار شود .

عباس صادق زاده با تاکید بر پرورش استعدادهای برتر و برگزاری چنین نشست هایی به صورت مستمر عنوان کرد : با بهره مندی از ظرفیت فکری و دانش افراد موفق و طرح دیدگاه های مختلف در قالب اتاق فکر به پویایی و رشد سازمان کمک می شود .

وی برای استفاده از ظرفیت و تخصص نخبگان ثبت قانونی شورای مشاوران  جوان بهزیستی را بسیار موثر خواند و اظهار داشت : فرزندان موفق شبه خانواده به دلیل احساس عینی  مشکلات اجتماعی برای رفع نیازهای فرزندان از جنس خودشان می توانند طرح های موثری ارائه نمایند .

محمود منصوری معاون امور اجتماعی  با اظهار تاسف از تعداد زیاد فرزندان تحت حمایت در استان کرمان بیان کرد :  استان کرمان با 3 میلیون نفرجمعیت نسبت به استان های با جمعیت بیشتر نیازمند برنامه ریزی عمیق تر برای کاهش آسیب های اجتماعی و پدیده بدسرپرستی است.

اعظم پورخاتون کارشناس مسئول شبه خانواده با اشاره به برگزاری جشنواره فرزندان موفق در استان فارس عنوان کرد : اجرایی شدن این جشنواره با ارائه طرح ها و برنامه های فرزندان موفق  استان کرمان به  سازمان بهزیستی کشور آغاز شد و 11 سهمیه برای حضور در جشنواره به استان کرمان اختصاص یافت.

پورخاتون با اظهار امیدواری از شکل گیری قانونی طرح های فرزندان شبه خانواده به عنوان بازوی قدرتمند سازمان و بهزیستی استان کرمان گفت : باید با ارائه راهکار از بروز مشکلات  فرزندان ترخیص شده پیشگیری شود .

در پایان مقرر شد شورای فرزندان موفق استان با رویکرد توانمند سازی فرزندان تحت حمایت تشکیل شود.