به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در این دیدار صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به اهمیت نظام مند بودن ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره ای جهت بهره گیری حداکثری از پتانسیلهای موجود به تعامل بسیار خوب نهادهای  مرتبط با این موضوع استان کرمان با یکدیگر اشاره کرد.

وی بیان داشت تلاش بسیاری جهت ایجاد رویه ای مناسب و منطقی در انجام کارهای مشترک دراین زمینه شده است که بحمدا… بسیار اثر بخش بوده است.
بطوریکه حتی قادر هستیم در حل و فصل مسائل و معضلات پیچیده هم در کنار هم باشیم و با استفاده از قدرت نهادهای مردمی خدمات بسیار ارزنده و ماندگار را به جامعه خویش عرضه نمائیم.
لذا در همین راستا در پی آنیم تا هرچه بیشتر با استفاده ازتوان نهادهای مردمی و غیر دولتی که می توانند با عملکرد مناسب خویش عزت و اقتدار دولت را افزایش دهند در حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی ورودی مناسب و مؤثر داشته باشیم.
در ادامه حاتمی مشاور عالی سازمان و معان امور کمیسیونها و نظارت حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاور کشورطی سخنانی کوتاه ابراز امیدواری کرد عملکرد و همکاری این دو نهاد در استان کرمان الگوی مناسبی برای کشور باشد و بتوان با همدلی و همراهی این دو سازمان در استان کرمان قدمهای خوبی برای ارتقاء سطح سلامت روان جامعه برداشت.