در سومین روز از هفته بهزیستی جلسه کمیته صیانت از حقوق شهروندی و حجاب و عفاف به ریاست مدیرکل بهزیستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین جلسه که بمنظور برنامه ریزی برای انجام اقدامات لازم جهت صیانت از حقوق شهروندان و حجاب و عفاف برگزار شد،مدیرکل بهزیستی با اشاره به اینکه فعالیت های نهاد مردمی چون بهزیستی با همکاری پرسنل این مجموعه موجب شده است تا در ارزیابی سال گذشته اداره کل بهزیستی رتبه سوم را در استان کسب نماید ، گفت : مهمترین مسئله در رعایت اصل حجاب توجه به عفاف است ، زیرا عفاف مقدم بر حجاب و اگر عفافی وجود نداشته باشد حجابی هم شکل نخواهد گرفت.

صادق زاده با اشاره به اینکه داشتن عفاف مختص زن و یا مرد نیست  بلکه هر دو جنس باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشند افزود: رعایت اصل عفاف در بین انسانها به منزله تمیز دادن مرز بین انسانیت و حیوانیت است .
وی حجاب را تنها در پوشش طاهر انسان ندانست و اظهار داشت: حجاب باید در منش ، رفتار ، اخلاق و کلام و حتی ذهن انسانها رعایت شود که متاسفانه بسیاری آن را منوط به پوشش ظاهری انسان تلقی می کنند.
صادق زاده با اشاره به اینکه در تمام دنیا حد و مرزی برای حجاب وجود دارد گفت : ضرورت اصل حجاب باید در رفتار انسانها رعایت شود.
وی توجه به اصل حجاب را مهمترین دستور کاری اعضاء این کمیته عنوان کرد و خاطر نشان کرد: انتظارمان براین است تا با تشکیل این کمیته موضوع حجاب و عفاف و صیانت از حقوق شهروندان بصورت منطقی و علمی پیگیری شود و این موضوع را که حجاب را با این هدف که پاسخگویی به امر خدا و بخاطر رعایت اصل عفاف در رفتار ، کردار و ظاهرمان می باشد در بین افراد نهادینه نماییم.