اولین شورای اداری بهزیستی استان کرمان در سال 96  با موضوع برنامه ریزی برای مداخله اجتماعی به میزبانی بهزیستی شهرستان بافت با حضور مدیرکل – اعضاء شورای ادرای و فرماندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در آیین افتتاح شورای اداری بهزیستی بافت ، عباس صادق زاه مدیرکل بهزیستی در سخنانی با اشاره به تکالیف قانونی که در برنامه ششم توسعه به بهزیستی واگذار شده است ؛ اظهار داشت : بیش از 25 ماده قانونی از این برنامه به رفاه اجتماعی و تکالیف قانونی هریک از سازمان ها پرداخته است .

وی با تاکید بر  الزام قانونی یافتن خیلی از موضوعات اجتماعی ، گفت : اجباری شدن غربالگری های  ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیک نوید بخش کاهش آمار تولد نوزادان معلول است که این تجربه موفق باید به سایر موضوعات اجتماعی نیز تسری یابد .

ایشان برنامه ریزی برای مداخلات اجتماعی را یک ضرورت انکار ناپذیر توصیف کرد و افزود : آنچه روند مداخله در مسائل اجتماعی را کند نموده ، کمبود اعتبارات – عدم قانون یا محدودیت در حیطه اختیارات نیست ، چالش مهم نداشتن برنامه ریزی علمی و مبتنی بر شرایط بومی هر منطقه است .

صادق زاده نگرش مثبت به اعتیاد را خطرناک توصیف کرد و گفت : با توجه به نتایج پیمایش انجام شده در سال 94 مبنی بر افزایش نرخ شیوع نگرش مثبت به اعتیاد از 4/6 % به 8/4% حتی وجود این نگرش مثبت یا بی تفاوت به موضوع اعتیاد پیامدهای جبران ناپذیری به همراه دارد که هیچ یک از افراد جامعه از این نگرش در امان نخواهند بود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خطاب به اعضاء شورای اداری گفت : بهزیستی به عنوان یک سازمان تخصصی در حوزه مسائل اجتماعی با عزم قوی و اراده جدی موظف به انجام تکالیف قانونی است که در برنامه ششم توسعه مسولیت این قوانین بر عهده اش گذاشته شده است بنابراین باید با به کارگیری مشارکت افراد جامعه ، توسعه برنامه های پیشگیرانه و سلامت محور ، اجرایی کردن طرح های آموزشی – آگاهسازی این مسولیت را به انجام رساند.

فتحعلی حمزه جواران فرماندار بافت با بیان اینکه نوع خدمت در بهزیستی یادآور رشادت های انجام شده در دوران دفاع مقدس است ؛ اظهار داشت : خدمات جهاد گونه بهزیستی در حوزه مسائل اجتماعی یادآور ایثارگری های دوران دفاع مقدس است و در این اقدامات جهاد گونه آماده هرگونه همکاری هستیم .

 

وی با اشاره به تنوع و تعدد خدمات بهزیستی افزود: اقدامات و برنامه های بهزیستی نه فقط شامل مددجویان و معلولین تحت حمایت بلکه شامل افراد جامعه در گروه های مختلف می شود که مردم شهرستان بافت نیز از این برنامه ها و طرح ها بهره مند شده اند .

الهام خالویی رئیس اداره بهزیستی بافت در سخنانی ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء شورای اداری به بیان عملکرد بهزیستی در چهار ماه اخیر پرداخت وافزود : جذب مشارکت های مادی و معنوی خیرین و برگزاری کارگروه های تخصصی در سطح شهرستان از مهمترین فعالیت ها است .

وی با بیان اینکه کارگروه تخصصی آسیب ها  در فرمانداری تشکیل شده است ؛ گفت : این کارگروه شامل چهار کمیته تخصصی طلاق – اعتیاد – خودکشی وسایر آسیب های می باشد که این کارگروه ها مسئولیت بررسی و برنامه ریزی کاهش و کنترل انواع آسیب ها را در دستور کار دارد .

در جلسه شورای اداری بهزیستی استان کرمان دبیران مناطق در گزارشی به طرح اقدامات انجام شده پرداختند و سیاست های حوزه های تخصصی در این جلسه توسط معاونین تشریح شد . این شورای اداری با قریب 20 مصوبه به کار خود پایان داد.