در ضیافت مهر فرزندان سیرجان لوح سپاس معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به پاس حمایتهای بی دریغ نیروی دریایی از گروههای تحت حمایت سازمان بهزیستی توسط عباس صادق زاده  به امیر دریا دار دکتر حبیب اله سیاری فرمانده راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اهداء شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در حاشیه این مراسم امیر دریا دار دکتر حبیب اله سیاری در سخنانی گفت : ارتش جمهوری اسلامی ایران وظیفه تأمین امنیت ملی و ارتقاء آموزش های نظامی را برعهده دارد اما ارتقاء سطح ایمان و تقویت شاخص های معنوی در بین پرسنل ارتش جمهوری اسلامی وظیفه دیگری است که باید به آن توجه خاص داشت .
امیر دریا دار تهاجم ، شبیخون و هجمه های فرهنگی علیه ایران اسلامی را جنگ نرم توصیف نمود و گفت : دشمن در پی تغییر سبک  زندگی مردم به ویژه جوانان است که این جنگ نرم آسیبهای زیادی را متوجه جامعه نموده و ما بعنوان ارتش جمهوری اسلامی وظیفه داریم هم زمان با دفاع از مرزهای ایران اسلامی ، بصیرت و معنویت را در بین خود تقویت نماییم.
فرمانده راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت : ما در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برای هرگونه همکاری با سازمان بهزیستی در اقصی نقاط کشور اعلام آمادگی می نماییم.
در این مراسم عبا س صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان نیز در سخنانی ضمن تقدیر از فرماندهان و پرسنل نیروی دریایی به ویژه مرکز آموزش شهداء نداجا در سیرجان گفت : بهزیستی وظیفه حمایت از فرزندان ، معلولین و گروههای آسیب پذیر جامعه را برعهده دارد که برای به انجام رساندن مسئوولیت اجتماعی خود نیازمند حمایت گروههای مختلف جامعه است.
مدیرکل بهزیستی در ادامه با اشاره به شیوع و بروز آسیبهای اجتماعی در جامعه گفت : نگرش امیر دریا دار دکتر حبیب اله سیاری به حوزه مسائل و آسیبهای اجتماعی بسیار ستودنی است و خوشبختانه این نگاه در سرتاسر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی منتشر شده است و به یاری همین نگاه اجتماعی ، مرکز آموزشی شهداء نداجا حمایتهای بسیاری از فرزندان تحت حمایت داشته است .
لازم به ذکر است دراین مراسم لوح سپاس مدیرکل و فرزندان بهزیستی به فرمانده راهبردی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان مرکز آموزش شهداء نداجا اهداء شد.