اختتامیه طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزی که با هدف تقویت مهارت ها و ارتباطات سالم و ارتقاء سطح سلامت روان  دانش آموزان با حضور مدیر کل و کارشناسان بهزیستی استان کرمان- معاون آموزش ابتدایی – رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی در محل کانون فرهنگی – تربیتی اندیشه بر گزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده با تشریح طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزی گفت :این طرح می تواند با افزایش مشارکت اجتماعی در میان دانش آموزان در کنترل آسیب های اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت :این طرح با هدف ارتقاء توانمندی دانش آموزان در موضوعاتی چون آشنایی با رفتار های پرخطر – کار گروهی – افزایش اعتماد بنفس – سلامت روان و همچنین سلامت اجتماعی اجرا  می شود .

وی افزود : بسیاری از دانش آموزان در مسائل روز مطلع و حس مسئولیت دارند بنابر این باید  این حس مسئولیت را در بین دانش آموزان تقویت و سطح سلامت روان و سلامت اجتماعی افراد را بالا ببریم .

ایشان با مهم دانستن بعد سلامت روان و سلامت اجتماعی بیان کرد :سلامت اجتماعی یکی از ابعاد کلی سلامت می باشد اما متاسفانه امروز به بعد سلامت جسمی رسیدگی می شود و  به سلامت روان توجه کم تری شده است .

عباس صادق زاده خاطر نشان کرد : برای مصون سازی جامعه در برابر آسیب های اجتماعی باید سطح آگاهی افراد جامعه  به ویژه قشر دانش آموز را بالا ببریم و با احیاء حس مسئولیت ،در جهت سالم سازی و پیشگیری از مسائل اجتماعی ،خانواده ها را مسئول کار خودشان قرار دهیم .

ایشان در ادامه گفت :گروه دانش آموزان اگر منابع اطلاعاتی خوب در اختیار داشته باشند از دغدغه های کشور و جامعه آگاهی پیدا می کنند بنابر این می توان از ظرفیت دانش آموزان در برنامه ریزی برای داشتن جامعه ای  سالم استفاده کرد.

صادق زاده با  اظهار امید واری از تعامل سازنده بین بهزیستی و آموزش و پرورش بیان کرد :این تعامل با نیات خیرخواهانه و تفکرات سلامت محور پایه ریزی شده و تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت دانش آموزان بتوانیم از بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی پیشگیری کنیم .

فرشته اسلامی کارشناس مسئول پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه  242 دانش آموز تحت پوشش طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزی قرار گرفته اند ؛ باید در مقاطع تحصیلی دانش آموزی رویکرد سلامت محور را در مدارس گسترش دهیم تا با ارتقاء سلامت روان دانش آموزان رفتارهای صحیح اجتماعی شکل بگیرد.

در ادامه طلابیگی معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه شناسایی آسیب های اجتماعی برای داشتن جامعه ای سالم موثر می باشد ، گفت : باید از دوران قبل از دبستان، آموزش آسیب های اجتماعی را در مدارس و مراکز آموزشی برای  تصمیم گیری مناسب دانش آموزان در مواجهه با مشکلات طراحی کنیم .

وی با اشاره به افزایش آمار طلاق در بین خانواده ها و آسیب های ناشی از آن اظهار داشت :ما باید ارتباطات سالم را از طریق آموزش و همچنین تفکر حل مسئله- قدرت نه گفتن- آموزش مهارت های زندگی را از دوران کودکی در فرزندانمان نهادینه کنیم .