مراسم تجلیل از پزشکان نیکوکار و یاوران عرصه سلامت گروههای هدف بهزستی همزمان با ضیافت مهر فرزندان بهزیستی با حضور مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان درمحل شیرخوارگاه مادر برگزار شد.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین مراسم عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سخنانی ضمن تشکر از حمایتهای جامعه پزشکی در حمایت از گروههای هدف گفت : حضور در مراکزی که فرزندان مظلوم و معصومی را در خود پناه داده که نیازمند نگاه مهربانانه و دستان پرعطوفت می باشند،  توفیقی است که نصیب بندگان خاص خداوند می شود.
عباس صادق زاده شیرخوارگاه مادر کرمان را مکان مقدسی توصیف کرد که دست سرنوشت فرزندانی را به این مکان آورده است که نیازمند مشارکت و خیر جمعی می باشند.
ایشان در ادامه با اشاره به بروز و شیوع آسیبهای اجتماعی گفت : همه ما در قبال این فرزندان و سایر گروههای هدف بهزیستی مسئول می باشیم و جامعه پزشکی بعنوان قشر نخبه و فرهیخته جامعه باید در پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی خود را مسئول بداند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : عرصه پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی برای مشارکت اندیشه ای نخبگان جامعه پزشکی فراهم است و ما امیدواریم با این مشارکت ، گامهای  مؤثری در پیشگیری و درمان معلولیتها و آسیبهای اجتماعی برداشته شود.
در ادامه این مراسم از قریب 150 پزشک نیکوکار تجلیل شد و پزشکان حاضر در این مراسم برای مشارکت در تأمین رفاه اجتماعی و بهتر زیستن درجامعه اعلام آمادگی نمودند