نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با حضور در شیرخوارگاه مادر از بخش های مختلف این مرکز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی کرمان که  دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی را در بازدید از بخش های نوزادان و نوپا همراهی می کرد به بیان فعالیتهای بهزیستی در این مجموعه پرداختت و گزارشی از خدمات و روند فرزندخواندگی شیرخوارگاه مادر در سال 92 و ابتدای سال جاری ارایه نمود.

دکتر پور ابراهیمی هدف خود از این بازدید را دلجویی از فرزندانی دانست که به نوعی از خانواده جدا شده اند و به عنوان بی سرست تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  کار کردن در شیرخوارگاه را ارزشمند و یک فرصت معنوی دانست و قول مساعد داد جهت کمک به شیرخوارگاه و پرسنل مشکلات این مجموعه را پیگیری نماید .