در پنجمین روز از هفته دولت و با حضور معاون توسعه و مدیریت سازمان بهزیستی  خانه کودک و نوجوانان گروه سنی 2 تا 3 سال ” بچه های ما” در کرمان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان؛ خانه کودک و نوجوانان گروه سنی 2 تا 3 سال ” بچه های ما”  با حضور غلامرضا عباس پاشا معاون توسعه و مدیریت سازمان بهزیستی، مشاور رئیس و مدیرکل سازمان بهزیستی، مدیرکل بودجه سازمان بهزیستی، مدیرکل و معاونان بهزیستی استان کرمان افتتاح شد.

خانه کودک و نوجوانان گروه سنی 2 تا 3 سال ” بچه های ما” به مساحت 400 مترمربع در هفت باغ کرمان برای نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست توسط یکی از خیران ساخته شده است.

استان کرمان دارای 57 مرکز نگهداری شبه است که حدود 80 درصد از کودکان این مراکز بدسرپرست هستند.

انتهای پیام/