طرح شکرانه سلامت که از چندماه قبل با هدف جلب مشارکت کارکنان دولت جهت کمک به مدجویان تحت حمایت بهزیستی آغاز شده نیاز به مشارکت و همراهی مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی و عموم کارمندان دولت دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق گفت : دراین طرح تمامی کارمندان دولت در هر رده و سمتی که قرار دارند می توانند با ارائه یک برگ رضایتنامه کتبی به امور مالی دستگاه محل خدمت خود که تصویری از آن نیز به حوزه جلب مشارکتهای مردمی بهزیستی ارسال می شود، اجازه کسر چهار رقم آخر فیش حقوقی خود و واریز این مبلغ که کمتر از یک هزار تومان است به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی کرمان را می دهند.

مدیرکل بهزیستی کرمان افزود: پس از ارائه رضایت نامه سیستم امور مالی دستگاه در پایان هر ماه چهار رقم آخر فیش حقوقی افراد را کسر و به حساب بهزیستی واریز می کند.
دکتر عباسی گفت : معاونت مشارکتهای مردمی بهزیستی نیز با جمع آوری مبالغ واریز شده از این محل ، براساس اعلام نیاز معاونتهای تخصصی و شهرستانها و  نظر مددکاران اقدام به هزینه کرد مشارکت نقدی جمع آوری شده برای مددجویان نیازمند از جمله معلولین ، زنان بی سرپرست ، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، بیماران روانی و… می نماید.
وی یاد آور شد پیش از اجرای این طرح در کرمان ، بهزیستی طی مکاتبه ای علاوه بر تشریح طرح شکرانه سلامت با ارسال فرمهای لازم به تمامی دستگاههای دولتی استان شامل استانداری ، فرمانداریها ، ادارات کل ، سازمانها ، نهادهای انقلابی ، رده های مختلف نظامی و انتظامی و شهرداریها  اطلاع رسانی لازم  را در این خصوص انجام داده است .
مدیرکل بهزیستی در خاتمه گفت : مشارکت گسترده کارمندان دولت که در استان کرمان شاغل هستند در اجرای طرح شکرانه سلامت ، گام بسیار بلند و حرکتی خداپسندانه است که بهزیستی را یاری می کند تا بهتر و مطلوبتر بتواند پاسخگوی نیازهای مالی مددجویان تحت حمایت خود که عمدتاً از اقشار نیازمند هستند باشد.