اداره پذیرش و هماهنگی که در گذشته  با نام دفتر ارتباطات مردمی فعال بود پس از ابلاغ بخشنامه کشوری مبنی بر ادغام وظایف واحد اداره پذیرش و هماهنگی و مراکز ارتباطات بهزیستی استان ها در هفته دولت  شروع به کار کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان فاطمه صمدی رئیس اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی کرمان با  تشریح نحوه ادغام فعالیت های دفتر ارتباطات و اداره پذیرش و هماهنگی ، گفت :در  تغییرات انجام شده  علاوه بر انجام وظایف قبلی ، امور مربوط به پذیرش مددجویان از مراکز به این اداره واگذار شد .

وی با بیان اینکه این اداره در جریان  سفر ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه سال 95 به تعداد 6100  نامه پاسخ داده است ، گفت : در سال 96 تعداد 1066 در خواست های حضوری  مراجعه کنندگان بررسی و برای رفع مشکلات آنان  از طریق منابع درون و برون سازمانی اقدام شد .

صمدی اظهار داشت : برای رفاه حال  مددجویان و معلولین متقاضی درمان به مرکز استان یا  سایر استان ها خدمات رفاهی ازجمله هزینه بلیط برای  466 نفر و اسکان 303  نفر پرداخت وتامین شده است.

رئیس اداره پذیرش و هماهنگی خاطرنشان کرد : این اداره  به نامه های  مردمی به مقام معظم رهبری –  مقامات کشوری – دفتر نمایندگان و استانداری پاسخ می دهد .