رئیس اداره بهزیستی شهرستان نرماشیر به همراه فرماندار این شهرستان از مراکز نگهداری فرزندان و مددجویان تحت حمایت بهزیستی نرماشیر بازدید و از آنان دلجوی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از نرماشیر در چهارمین روز از هفته دولت رئیس اداره بهزیستی نرماشیر و فرماندار از مراکز نگهداری فرزندان و مددجویان تحت حمایت بهزیستی  این شهرستان بازدید نمودند .

مشکی فرماندار شهرستان نرماشیر با تقدیر از خدمات ارزنده بهزیستی این شهرستان گفت : سازمان بهزیستی با کارشناسان متعهد و متخصص و همچنین طرح و برنامه های پیشگیری از آسیب ها در راستای آگاهی افراد جامعه تلاش می کند که قابل تقدیر است .