اولین دوره آموزشی مددکاری اجتماعی با رویکرد حمایت یابی در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در محل سالن آموزش دانشکده علوم بهزیستی کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ، در این دوره آموزشی دو روزه که با حضور 38 نفر از مددکاران و کارشناسان دفتر توانمندسازی خانواده و زنان برگزار شد ، مفاهیم حمایت یابی ، تکنیک های آن و تواتمندسازی بصورت کارگاهی توسط مدرس دوره دکتر علیرضا وحیده زاده تشریح شد.

در مراسم اختتامیه این دوره آموزشی عباس بلندی معاون اموراجتماعی بهزیستی استان کرمان با تاکید بر ارائه خدمات حرفه ای و توانمندسازی علمی – کاربردی به گروه هدف در سخنانی گفت :نقد یک شیوه اصولی و علمی در ساختارهای اداری است که البته همراه هرنقدی باید پیشنهادات و راهکارهایی وجود داشته باشد و در این راستا دفتر توانمندسازی خانواده و زنان حوزه اموراجتماعی آماده پذیرش طرح و پیشنهادات مددکاران به عنوان اشخاص حرفه ای در حوزه  مسائل اجتماعی می باشد.