به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از راور ، کلاسهای آمادگی کسب و کار طی یک دوره دو روزه برای آشنایی مددجویان با مهارتهای کسب و کار و قوانین مربوط به محیط کار برگزار شد.

عباس نصرت آبادی رئیس بهزیستی راور با ضروری دانستن برگزاری این دوره های آموزشی برای مددجویان و معلولین جویای کار گفت : فراهم کردن زمینه اشتغال گروه های تحت حمایت به تقویت روحی – روانی و ارتقاء اعتماد به نفس آنان منجر می شود.

وی با اشاره به اینکه توانمند سازی گروه های هدف یکی از ماوریت های اصلی سازمان بهزیستی می باشد ، اظهار داشت : اشتغال و کارآفرینی گروه های تحت حمایت بهزیستی نه تنها در توسعه همه جانبه اجتماع نقش دارد بلکه باعث سلامت جامعه می شود.