دوره آموزشی آشنایی با اصول ایمنی- امداد و کمک های اولیه ویژه رابطین حراست و نگهبانان بهزیستی استان کرمان برگزار شد .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان،  این دوره آموزشی با هدف ارتقاء آگاهی و توانایی کارکنان و رابطین حراست و نگهبانان در مواجه با حوادث غیر مترقبه به مدت 6 ساعت با حضور 40 نفر از کارکنان بهزیستی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان برگزار شد .

احیای قلبی – ریوی (CPR) ، چگونگی عملکرد در برابر خفگی ، رساندن کمک‌های اولیه به اشخاص حمله های قلبی یا فشار قلبی، تکنیک تنفس مصنوعی،  باز کردن مجراهای تنفسی در هنگام خفگی از جمله محورهای آموزشی این دوره بود.