با حضور مدیران و مربیان مهدهای کودک و مراکز شبانه روزی شبه خانواده دوره آموزش و تربیت اسلامی کودکان از منظر دینی در محل اداره کل بهزیستی استان کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان، با حضور  مدیرکل بهزیستی استان کرمان و 150 نفر از مدیر و مربیان  مهدهای کودک و مدیران – مددکاران – روانشناسان و مربیان مراکز شبانه روزی شبه خانواده کرمان ،دوره آموزش و تربیت اسلامی کودکان از منظر دینی در سالن اجتماعی نشاط اداره بهزیستی برگزار شد.

منصور حسنی استاد دانشگاه در ابن جلسه به طرح به اصول آموزشی و نحوه تربیت اسلامی کودکان پرداخت

انتهای پیام/