دوره آموزشی مهارت های کسب وکار ویژه معلولین و مددجویان متقاضی تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان بم برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از شهرستان بم، با حضور  67 دوره نفر از  معلولین و مددجویان متقاضی تسهیلات اشتغالزایی  برگزار شد.

راه اندازی کسب و کار خانگی، فرهنگ کار وکارآفرینی، نحوه پیاده کردن ایده ، برنامه‌ریزی ، روش های کنترلی، بازاریابی، محدویت‌ها و رونق کسب و کارو مشاغل بومی مورد نیاز منطقه از جمله مباحث آموزشی این دوره بود که توسط عباس دریجایی استاد فنی‌و حرفه‌ای شهرستان بم عنوان شد.

در پایان این دوره آموزشی نیز آزمون برگزار شد.