به گزارش روابط عمومي بهزيستي استان كرمان مدير كل و معاونين تخصصي بهزيستي استان كرمان با حضور در مركز جامع توانبخشي بهزيستي استان با مددجويان و متقاضيان ملاقات حضوري ديدار كردند.

مديركل بهزيستي استان كرمان در ديدار و گفت وگو با ١٣ تن از متقاضيان ملاقات حضوري با بررسي مشكلات و مسائل مطرح شده از سوي ايشان جهت رفع مشكلات ملاقات شوندگان دستورات لازم را صادر كرد.