امروز یکشنبه اول فروردین ماه 1395 اسحاق جهانگیری با خانواده به همراهی استاندار ، فرماندار ، رئیس اتاق بازرگانی ، مدیرکل بهزیستی و جمعی از مسئولین شهر ساعتی بعد از سال تحویل با حضور در سرای سالمندان محمدمرسل از این مرکز بازدید و از سالمندان عیادت و دلجویی نمودند .

بنا به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان : در حاشیه این دیدار مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سخنانی گفت : در حال حاضر در استان 5 مرکز سالمندی وجود دارد که قریب 250 نفر در ین مراکز پذیرش و نگهداری می شوند.
عباس صادق زاده با اشاره به آمار سالمندی در کشور گفت استان کرمان به میانگین آمار سالمندی در کشور که 8/4 /. می باشد نزدیک می شود.
وی افزایش جمعیت را اگر در قالب برنامه نباشد تهدید جدی دانست وگفت: رشد سالمندی به مراتب از افزایش جمعیت بدون برنامه ، فرهنگسازی و آگاه سازی بهتر است .
مدیر کل بهزیستی با اشاره به اقدامات فرهنگی کرمان در موضوع سالمندی یادآور شد بهزیستی استان کرمان با همکاری شهرداری اجرایی شدن طرح  شهردوستدار سالمند را در دستور کار دارد ضمن اینکه دو مرکز روزانه پذیرش و مراقبت از سالمندان با هدف تکریم خانواده و پذیرش سالمندان در آغوش گرم خانواده ایجاد شده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنانی گفت : سالخوره شدن جامعه واقعیتی است که باید پذیرفت اما سالمندی دغدغه جدی ما نیست .
وی وجود مردم و خیرین دلسوز که قدم های بزرگی در امور خیریه برداشته اند را ستود و گفت : استان کرمان یکی از استان هایی است که با حضور مردم فهیم و خیر در همه ی عرصه ها ، حضور دولت کمتر احساس و مورد نیاز است گرچه دولت آماده هرگونه همکاری می باشد اما وجود خیرین دغدغه های جانبی را از دولت گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود یادآور شد سال 94 به لحاظ اقتصادی سالی بسیار دشوار و سخت برای دولت تدبیر و امید بود به گونه ای که بر اساس تجربه سالهای قبلی هم در دولت ، هیچ سالی به اندازه 94 برای دولت یازدهم سخت نبود اما دولت توانست همه دشواریها را پشت سر بگذارد و در حالی وارد سال 95 می شویم که امیدواریم سال بهتری پیش رو داشته باشیم.