طی مراسم که با حضور معاون توانخشی بهزیستی کرمان ، جمعی از مسئولین ادارات شهرستان بم و پرسنل این شهرستان برگزار شد،از خدمات و تلاشهای دکتر یدا… دانشیار تجلیل و دکتر موسی دریجانی به عنوان سرپرست اداره بهزیستی شهرستان بم معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی کرمان دراین مراسم دکتر اسدی معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کرمان با اشاره به این نکته که تغییرات لازمه تکامل محسوب می شوند، گفت : با اشاره به اینکه نسخه های که از سوی افراد در مجموعه بهزیستی پیچیده می شود

جامعه نگر و اجتماع محور است و مختص فرد نیست بلکه عده ای از افراد باید از آن بهره مند شوند می طلبد تا تغییرات را در مسیر استفاده از افکار و تجربیات نو انجام داد.
وی انتخاب سرپرست جدید اداره بهزیستی بم را بواسطه تجربه ، توان و بومی بودن این فرد دانست و افزود: دکتر دریجانی تاکنون در پست های کلیدی و مهمی چون ریاست اداره بهزیستی شهرستان کرمان ، معاون امور توسعه و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان کرمان مشغول به فعالیت بوده است و مطلع بر اهداف سازمان بهزیستی می باشد.
معاون توانبخشی بهزیستی استان کرمان تلاش برای توانمندسازی مددجویان ،پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و چابک سازی روند ارائه خدمات را از مهمترین اهداف پیش روی مجموعه مدیریتی بهزیستی دراستان بر شمرد و افزود: تاکنون در بم تلاشهای صورت گرفته که قدردان همه اقدامات انجام شده توسط رئیس اسبق بهزیستی دراین شهرستان هستیم اما امیدواریم با همکاری و تعامل مسئولین در بم اقدامات جدیدی برای جامعه هدف بهزیستی در این شهرستان صوت گیرد.
گفتنی است در ادامه این مراسم از خدات و تلاشهای دکتر دانشیار با اهداء لوح سپاس وهدایایی تجلیل و دکتر موسی دریجانی با حفظ سمت معاونت امور توسعه ی پیشگیری در اداره کل بهزیستی استان کرمان به عنوان سرپرست اداره بهزیستی بم معرفی شود.
همچنین طی حکمی از سوی عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، دکتر یدا… دانشیار به عنوان مشاور مدیرکل در شهرستانهای شرقی استان منصوب شد.