رئیس و کارکنان اداره بهزیستی سیرجان – هلال احمر – شرکت برق و رئیس دفتر نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با معلولین ضایعه نخاعی سیرجان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در این دیدار وضعیت معیشت و درمان این گروه از مددجویان مورد بررسی قرار گرفت و جهت رفع مشکلات آنان دستورات لازم صادر شد . و در همین راستا از سوی روسای هلال احمر و شرکت برق هدایایی به معلولین اهدا گردید.

گفتنی است در طول هفته بهزیستی با هماهنگی های به عمل آمده و همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تعداد 10 خودرو به صورت مشارکتی و به منظور بازدید از منازل مددجویان بهزیستی در اختیار اداره کل بهزیستی شهرستان سیرجان قرار گرفت که بدین طریق بیش از یکصد بازدید مددجوئی در طول این هفته انجام گردید.