داریوش ارجمند بازیگر مرح سینما و تلویزیون کشور از سراس سالمندان امیرالمومنین کرمان باز دید کرد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،داریوش ارجمند بازیگر مطرح سینما و تلویزیون کشور که به منظور شرکت در مراسم دفاع از کودکان غزه به کرمان سفر کرده بود با حضور در سرای سالمندان امیر المومنین (ع)کرمان با سالمندان این مرکز دیدار کرد.

در این دیدار که دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی استان کرمان وی را همراهی می کرد ،گزارشی از خدمات بهزیستی ارایه نمود.

گفتنی است در این دیدار داریوش ارجمند ضمن دلجویی از سالمندان مقیم مرکز به گفتگو با ایشان پرداخت .