دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی استان کرمان که برای افتتاح اداره بهزیستی شهرستان رابر به این شهرستان سفر کرده بود در منزل تعدادی از مددجویان تحت پوشش حضور یافت.به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ، درجریان این بازدیدها که رئیس اداره تازه تاسیس رابر و رئیس اداره روابط عمومی بهزیستی استان ، ایشان را همراهی می کردند ، دکتر عباسی با حضور در منزل 4 مددجوی تحت پوشش ، ضمن دلجویی از آنها ، به بررسی مسائل و مشکلاتشان پرداخت و علاوه بر اهداء هدایایی ، در مقابل درخواست سه خواهر  معلولی که در یک خانواده زندگی می کردند ، مبنی بر کمک بهزیستی برای اعزام ایشان به سفر زیارتی مشهد مقدس ، دستور داد تا زمینه اعزام تمامی مددجویانی که ایشان با آنها دیدار کردند با هزینه بهزیستی به مشهد مقدس در ایام نوروز فراهم شود. شایان ذکر است در جریان این بازدیدها که زیر بارش شدید باران صورت گرفت مددجویان وقتی متوجه شدند که مدیرکل بهزیستی برای دیدار با آنها بدلیل گل ولای فراوان نتوانسته با خودرو به دیدارشان بیاید و مسیری را ناچاراً در میان گل ولای و باران ، پای پیاده طی نموده با ابراز احساسات صمیمانه ؛ بهت و حیرت خود را از حضور ایشان در آن وضعیت در منزل خود بروز داده و شکر گزاری خود را از درگاه خداوند به واسطه داشتن مدیرانی ولایی ، مهروز و عدالت محور اعلام می کردند .