مدیر کل بهزیستی استان کرمان با سفر به شهرستان های جنوبی استان کرمان و حضور در منزل یازده مددجوی تحت حمایت بهزیستی شهرستان های جیرفت و عنبرآباد از نزدیک مسایل و مشکلات آنان را بررسی نمود .

به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان ،دکتر رضا عباسی که به همراه اعضا شورای معاونین بهزیستی با هدف بررسی روندفعالیت 6 اداره بهزیستی در جنوب کرمان و بررسی حضوری مسایل ومشکلات مددجویان و دیدار با مقامات محلی به این منطقه سفر کرده بود

به همراه معاون پشتیبانی و منابع انسانی و رئیس اداره روابط عمومی و روسای ادارات بهزیستی جیرفت و عنبرآباد  با حضور در محل زندگی این یازده مددجو از نزدیک مسایل ایشان را بررسی نمود و در خصوص رفع سریع مشکلات آنان دستورات لازم را صادر نمود .
شایان ذکر است مدیر کل بهزیستی استان کرمان در سفر سه روزه خود به جنوب استان که در دو روز پایانی ،معاونین بهزیستی وی
را همراهی نمودند علاوه بر بازدید از منزل مددجویان ،ادارات بهزیستی را نیز مورد بازدید قرار داد و با تعدادی از مقامات محلی دیدار کرد .
در پایان سه روز سفر مدیر کل بهزیستی به جنوب کرمان نیز جلسه شورای معاونین بهزیستی کرمان با حضور روسای ادارات بهزیستی جیرفت ، عنبرآباد  ، منوجان ،کهنوج ،رودبار و
قلعه گنج در جیرفت برگزار شد .