همزمان با 12 آذر ماه روز جهانی معلولین ،مدیر کل و اعضاء شورای معاونین اداره کل بهزیستی استان کرمان با حضور در منزل 30 نفر از معلولین جسمی ، حرکتی  و ضایعه نخاعی شهر کرمان با ایشان دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این بازدید و دیدار که با حضور دکتر رضا عباسی مدیر کل، معاونین اداره کل ، رؤسای ادارات حراست و بازرسی ، رئیس اداره  بهزیستی شهرستان کرمان و در قالب گروههای مستقل ، ضمن حضور در منزل 30 نفر از معلولین جسمی ، حرکتی و ضایعه نخاعی تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان ، با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

برپایه این خبر ، در این دیدار ها مسئولین بهزیستی با بررسی وضعیت معلولین ، نحوه ارائه خدمت از سوی بهزیستی به ایشان را نیز مورد ارزیابی قرار دادند و پس از شنیدن مسائل و مشکلات آنان  برای رفع تنگناهای موجود اقدام کردند.
شایان ذکر است ؛ در این بازدید و دیدار هدایای نقدی به معلولین اهداء شد.