رئیس اداره بهزیستی رفسنجان و مشاور مدیر کل بهزیستی استان کرمان با رئیس دانشگاه ولیعصر رفسنجان در محل دانشگاه  دیدار و گفت و گو نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از رفسنجان عباس بلندی مشاور مدیر کل بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی به عنوان متولی مسائل اجتماعی  شناخته شد عنوان کرد :می توان زمینه تربیت تسهیل گران بومی برای آموزش مهارت های زندگی و توانمندسازی مردم را فراهم نماییم .

عباس بلندی با اشاره به ماموریت های خطیر بهزیستی در شهر و روستا گفت : با توجه به اینکه داتشگاه ولیعصر(عج) معین اقتصادی منطقه خنامان است.تعامل و همکاری بهزیستی و دانشگاه  در زمینه مسائل فرهنگی و اقتصادی این منطقه ، موثر می باشد.

محمد علی دهقان رئیس دانشگاه ولیعصررفسنجان با اشاره به جمعیت 3000هزار نفری در منطقه خنامان اظهار داشت : به دلیل فقر و بیکاری در این منطقه باید سطح درآمد و فرهنگ کشاورزی را در بین افراد این منطقه با ارائه تسهیلات و امکانات آموزشی بالا ببریم .