دکتر محسنی بند پی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر خود به استان کرمان به شهرستان رودبار جنوب استان کرمان سفر کرد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،صبح امروز رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور در منزل تعدادی از مددجویان رودبار جنوب در جریان مشکلات و درخواستهای آنان قرار گرفت.

وی در این دیدار با تأکید بر اینکه باید برای پیشگیری از آسیببهای اجتماعی و کاهش معلولیتها در جنوب باید برنامه ریزی علمی داشته باشیم قول مساعد داد تا برای حل مشکلات اجتماعی منطقه و ارایه خدمات مطلوب تر بهزیستی به جامعه هدف جنوب استان کمک نماید.