رئیس و کارکنان فعال در اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان عنبرآباد با دادستان این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان خداداد سالار زاده رئیس بهزیستی شهرستان عنبرآباد  با اشاره ترویج فعالیتهای بهزیستی و اورژانس اجتماعی این شهرستان گفت : توجه خاص به مسائل اجتماعی  و لزوم همکاری و همراهی هرچه بیشتر همه سازمان ها می تواند به کاهش آسیب ها ی اجتماعی منجر شود .

 وی با تقدیر از همکاری های اثر بخش دادگستری عنبرآباد با بهزیستی عنوان کرد:  همکاریهای مشترک در حوزه مشاوره قبل از ازدواج و خانواده ،  پیشگیری و درمان اعتیاد ، فرزند خواندگی در ارتقاء آگاهی افراد بسیار اثر بخش می باشد .

در ادامه سبحانی دادستان شهرستان عنبرآباد نیز با تبریک سال جدید از فعالیتهای ارزشمند صورت پذیرفته توسط بهزیستی تقدیر نمود و ابراز امیدواری کرد با ادامه همکاریهای دادستانی و بهزیستی شاهد کاهش هرچه بیشتر سطح آسیبها و مشکلات اجتماعی دراین شهرستان باشیم.