مدیرکل بهزیستی کرمان که با هدف بررسی روند فعالیتهای بهزیستی در شرق استان و دیدار با مددجویان تحت حمایت به این منطقه سفر کرده بود . شبانه و بصورت سر زده با حضور در منازل تعدادی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی بم در شهرهای بم و بروات  ، به بررسی مشکلات و درخواستهای ایشان پرداخت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این دیدارها که رئیس اداره بهزیستی شهرستان بم و رئیس اداره روابط عمومی بهزیستی استان نیز حضور داشتند ، دکتر عباسی در فضایی صمیمانه و با گفتگو با مددجویان تحت حمایت و خانواده ایشان و گزارش گیری از مددکاران مربوطه در جریان مسائل و مشکلات پیش روی ایشان قرار گرفت و در هر مورد برای رسیدگی فوری دستور اقدام داد. برپایه این خبر ، دکتر عباسی پس از انجام برنامه دیدار شبانه با مددجویان بم و بروات ، بدون برنامه ریزی و اعلام قبلی در منزل دو نفر از مددجویان تحت حمایت در شهر بروات که چندی پیش با ایشان دیدار کرده بود حاضر شد و درخصوص رفع مشکلات پیشین ایشان به بررسی پرداخت  .