رئیس اداره بهزیستی عنبرآباد و کارکنان اورژانس اجتماعی این شهرستان با فرماندار عنبرآباد  دیدار وگفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به نقل از عنبرآباد  نادر ملائی ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان،نقش مرکز اورژانس اجتماعی را در جهت کاهش آسیب های اجتماعی مهم خواند و گفت:شناساندن مرکز و اطلاع رسانی به شهروندان در جهت آشنایی بهتر با خدمات مرکز اورژانس اجتماعی می تواند در جهت پیشرفت این مجموعه کمک کننده باشد وی افزود:کنترل و کاهش بحران های فردی،خانوادگی و اجتماعی و همچنین ارتقاء توانمندیهای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده از جمله اهداف اورژانس اجتماعی می باشد.

سالارزاده رئیس بهزیستی عنبرآباد ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت:اورژانس اجتماعی یکی از برنامه های مداخله درمسائل اجتماعی با هدف پیشگیری ازآسیب هاست که چند سالی است درسازمان بهزیستی اجرا می شود چرا که آسیب های اجتماعی یکی از حوزه های جدی و تخصصی فعالیت  در این سازمان است.وی همچنین افزود:اصول واهداف اورژانس اجتماعی شامل مواردی ازجمله کمک به حذف آسیب های اجتماعی،ارایه خدمات  با ویژگی به موقع ،در دسترس و تخصصی بودن،همکاری درون و برون سازمانی،انجام کار تیمی،رویکرد علمی درمداخلات،مساله یابی به موقع،توانمند سازی اجتماع محور،جامعیت اقدامات وفراهم کردن زمینه مشارکت برای مردم و سازمان های مردم نهاداست

وی با اشاره به گذشت بیش از شش ماه از  راه اندازی اورژانس اجتماعی در عنبرآباد عنوان داشت:کنترل وکاهش بحران های فردی،خانوادگی و اجتماعی،جایگزینی مداخلات روانی و اجتماعی به جای مداخلات انتظامی و قضائی،پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای توانمندی افراد در معرض آسیب نیزاز اهداف این طرح می باشد.